Home Coin & TokenStablecoin Nguồn cung hiện tại của Tether cho thấy giá Bitcoin đang điều chỉnh lên mức $20.000