Home Tin tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bác bỏ tin tức phát hành tiền kỹ thuật số hợp pháp