Trang chủ Stablecoin Ngân hàng Thuỵ Sĩ ra mắt stablecoin dựa trên đồng Franc (CHF)