Trang chủ » Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục các cuộc đàm phán phát triển CBDC

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục các cuộc đàm phán phát triển CBDC

bởi Valley Truong
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục các cuộc đàm phán phát triển CBDC

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức buổi hội thảo từ xa vào ngày 03 tháng 04 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Một trong những điểm chính được xác nhận trong suốt cuộc gọi liên quan đến tổ chức, bộ phận tiếp tục nghiên cứu và phát triển một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, hay CBDC.

Phát triển CBDC là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngân hàng

Cuộc họp đã tóm tắt những thành tựu của ngân hàng trung ương với tiền tệ, vàng, bạc và chứng khoán từ cuối năm 2019. Các nhà điều hành đã phân tích các thách thức hiện tại của ngân hàng một cách sâu sắc, đồng thời thừa nhận rằng ưu tiên hàng đầu của họ cho năm 2020 là tiếp tục nghiên cứu và phát triển CBDC, cho biết:

Ưu tiên hàng đầu là tăng cường thiết kế hệ thống cấp cao nhất, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển CBDC một cách có hệ thống, thúc đẩy một cách có hệ thống cải cách hệ thống phát hành và hoàn trả tiền mặt, và đẩy nhanh việc thúc đẩy kinh doanh xử lý tiền giấy, phát hành bảo vệ ngân hàng và quỹ phát hành.

Trung Quốc đang đẩy nhanh kế hoạch CBDC của mình

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành phát triển chức năng cơ bản cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Điều này đặt Trung Quốc một bước gần hơn để ban hành CBDC.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận