Home Danh mục khác Ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản sẽ ra mắt tiền điện tử của riêng mình vào tháng 3 năm 2019