Home Kiến thứcGóc cảnh báo Nền tảng dự đoán phi tập trung Veil dựa trên Blockchain Ethereum thông báo đóng cửa