Home Danh mục khác Nền tảng cho vay BlockFi huy động được 18,3 triệu đô la vòng Series A từ công ty của tỷ phú Peter Thiel