Home Danh mục khác Lightning Network đạt được công suất kỷ lục vượt mốc 600 BTC