Home Danh mục khác Libra – Một ngân hàng toàn cầu hay cũng chỉ là bản nâng cấp của Paypal?