Home Danh mục khác Khối lượng giao dịch Bitcoin Futures của Bakkt đạt cao nhất trong mọi thời đại