Home Coin & TokenBitcoin Khảo sát cho thấy người dân Áo từ chối Bitcoin