Background VIC News

Kết quả 2 vòng Private Sale và Pre-Sale của dự án Kambria

Đăng bởi vào 19 tháng 12 2018

Thân gửi cộng đồng Kambrians,

Căn cứ theo kết quả của vòng private sale và pre-sale, Kambria xin trân trọng thông báo rằng tất cả số lượng KAT token không được bán hết sẽ được tiêu huỷ, cụ thể như sau:

  • Total Supply ban đầu: 5 tỷ KAT
  • Số KAT sẽ được burn: 1.2 tỷ KAT
  • Total Supply mới sau khi burn: 3.8 tỷ KAT
  • Ngày burn: 19/12/2018

Một lần nữa Kambria xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn đã dành cho chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, Kambria sẽ có rất nhiều kế hoạch sắp triển khai nhằm phát triển cộng đồng những người sử dụng Kambria Platform.

Tất cả những thông tin này đều sẽ được chúng tôi đăng tải lên các kênh thông tin chính thức của Kambria.

Xin vui lòng subscribe những kênh thông tin dưới đây để cập nhật những thông tin mới nhất.

?? Kambria Official: https://t.me/kambriaofficial
?? Kambria Official ANN: https://t.me/KambriaAnnouncements
?? Kambria Vietnam: https://t.me/KambriaVietnam
?? Kambria Vietnam ANN: https://t.me/KambriaVietnamAnn

Kambria Việt Nam

Biên tập bởi VIC News