Home Danh mục khác ICO trao tặng token ICX trị giá $570.000 nhằm thúc đẩy việc bỏ phiếu, tăng tính quản lý phi tập trung