Home Danh mục khác IBM ra mắt nền tảng Blockchain mới để quản lý dữ liệu nhà cung cấp