Trang chủ » Hướng dẫn staking Emoney ( NGM )

Hướng dẫn staking Emoney ( NGM )

bởi Tri Le
Hướng dẫn staking Emoney ( NGM )

Bất kỳ ai cũng có thể stake $ NGM trong một vài bước đơn giản.

Yêu cầu:

Khi ví của bạn được thiết lập, bạn đã sẵn sàng bắt đầu stake $ NGM của mình.

Để bắt đầu, hãy chuyển tài sản của bạn từ các sàn giao dịch như Bitmax sang ví Keplr mới của bạn.

Các bước staking đơn giản:

Truy cập https://wallet.e-money.com/

Quan trọng: Kiểm tra địa chỉ nhận của bạn và đảm bảo rằng địa chỉ đó khớp với địa chỉ gửi tiền Keplr của bạn. Nếu đúng như vậy, bạn có thể bắt đầu quá trình ủy quyền / stake.

Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào tab “Earn”. Thao tác này sẽ hiển thị toàn bộ bộ xác thực mà bạn có thể chọn. Bằng cách nhấp vào “Yield”, bạn có thể sắp xếp tập hợp và xem Validator nào mang lại cho bạn phần thưởng cao nhất.

Tiếp theo nhấp vào trình xác nhận mà bạn lựa chọn và sau đó nhấp vào “stake”.

Ở dưới cùng bên phải của trang, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Chọn số tiền bạn muốn ủy quyền / stake

Sau đó nhấp vào “Next” để xác nhận ủy quyền của bạn.

Lưu ý : Luôn để lại ít nhất 2 NGM trong số dư khả dụng của bạn cho các lần ủy nhiệm trong tương lai hoặc để trang trải cho các khoản rút / tái đầu tư.

Xin chúc mừng, bạn đã ủy quyền thành công $ NGM của mình. Trên cơ sở từng khối, cứ khoảng 5–7 giây, trình xác thực của bạn sẽ phân phối token của bạn vào số dư phần thưởng Bạn có thể chọn rút tiền hoặc tái đầu tư bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Một giao dịch ủy quyền qua Keplr hiện đang tốn 0,5 NGM làm phí mạng. Do đó, hãy đảm bảo rằng các ủy quyền mới hoặc các giao dịch tái đầu tư của bạn được thực hiện có quy mô hợp lý. Khi stake bằng validator trên blockchain e-money, bạn đang stake trên cơ sở không giám sát. Có nghĩa là validator không có quyền kiểm soát nội dung của bạn. Cả người xác nhận và người ủy quyền đều tuân theo các quy tắc mạng. Điều đó bao gồm khoảng thời gian không vượt qua 21 ngày khi unstake

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận