Trang chủ » Hướng dẫn kết nối Binance Smart Chain trên Metamask

Hướng dẫn kết nối Binance Smart Chain trên Metamask

bởi Tri Le
Hướng dẫn kết nối Binance Smart Chain trên Metamask
  1. Cài đặt Metamask nếu bạn chưa có: https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn
  2. Sau khi cài đặt khởi động metamask lên, nếu đã lưu ký tự phục hồi từ ví Erc 20 cũ thì có thể chọn import , nếu muốn tạo mới thì Chọn Create a wallet
img

3.Nhấp vào phần setting

img

4.Điền thông số sau :

RPC URLs : https://bsc-dataseed.binance.org/

ChainID: 56 ( nếu không được thì điền 0x38

Symbol: BNB

Block Explorer: https://bscscan.com

img
0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận