Trang chủ Tin tức Google Play sẽ gỡ bỏ các ứng dụng tin tức về tiền điện tử