Trang chủ » Steemit

Steemit

bởi Tun Tun

Steemit là một trang web blog và mạng xã hội dựa trên blockchain,  người dùng được trả thưởng bằng STEEM khi xuất bản nội dung. Steemit được vận hành bởi Steemit Inc., một công ty tư nhân có trụ sở tại thành phố New York và Virginia.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận