Trang chủ » Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto

bởi Tun Tun

Cá nhân, hoặc nhóm cá nhân (chưa được xác nhận) đưa ra bản mô tả white paper và tạo ra bitcoin (BTC), đồng tiền mã hoá đầu tiên được chấp nhận rộng rãi nhất.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận