Trang chủ » Private Key (Khóa riêng tư, Khóa bảo mật)

Private Key (Khóa riêng tư, Khóa bảo mật)

bởi Tun Tun

là một đoạn ký tự được cung cấp cho chủ tài khoản để có thể truy cập vào bảng điều khiển nắm giữ tài sản của tài khoản đó. Nó được minh họa như chiếc chìa khóa để có thể vào nha. Private key đặc biệt quan trọng trong việc giữ tài sản an toàn, chủ tài khoản phải tìm cách giữ an toàn nó.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận