Trang chủ » MERKLE TREE

MERKLE TREE

bởi Tun Tun

Một cây dữ liệu (MERKLE TREE) trong đó phần cuối của mỗi nhánh (các lá) được gắn nhãn với một mã định danh duy nhất (hàm băm mật mã) cho nhánh nó nằm trên và mỗi nhánh được gắn nhãn với tất cả các lá và nhánh phụ trên đó.

Trong một blockchain được mô tả tượng hình, lá là các giao dịch và các nhánh là các khối.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận