Trang chủ » Double Spending

Double Spending

bởi Tun Tun

Chi tiêu gấp đôi là khi một lượng tiền nhất định được chi nhiều hơn một lần. Thông thường xảy ra khi hệ thống bị tấn công nhanh hoặc một cuộc tấn công 51%.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận