Trang chủ Danh mục khác Giám đốc điều hành Ripple tuyên bố có cơ hội lớn ở Trung Đông