Home Coin & TokenAltcoin Giá Ripple (XRP) bắt đầu xu hướng tăng đáng kể, mục tiêu 0,5 đô la