Home Danh mục khác Giá bitcoin trong vài giờ đã giảm xuống còn $ 8.800