Home Danh mục khác Giá Bitcoin hôm nay (5/4): Quay đầu giảm, Binance mở rộng thị trường