Home Sàn giao dịchSàn giao dịch Binance Nền tảng giao dịch Binance Futures ra mắt Chế độ ký quỹ riêng biệt, cung cấp thêm quyền kiểm soát vị trí chính xác cho các thương nhân