Điều gì xảy ra sau các đợt Bitcoin Halving?

Cứ sau bốn năm, phần thưởng cho việc khai thác Bitcoin giảm một nửa (Bitcoin … Continue reading Điều gì xảy ra sau các đợt Bitcoin Halving?