Home Sự kiện Cuộc thi TRADING LIMIT ORDER 2.0 – Tổng giải thưởng lên đến $3.700