Home Danh mục khác COO BitMEX tuyên bố nghỉ việc khi công ty đụng độ với CFTC