Home Sàn giao dịchBitMEX COO BitMEX tuyên bố nghỉ việc khi công ty đụng độ với CFTC