Home Sàn giao dịch CoinMarketCap sẽ loại bỏ sàn giao dịch nếu họ không cung cấp dữ liệu bắt buộc