Home Sàn giao dịchCoinbase Coinbase có được giấy phép tiền điện tử ở Ireland, mở rộng vị thế của mình tại châu Âu