Home Danh mục khác Cố vấn tài chính nổi tiếng: Thị trường tiền điện tử sẽ đạt mức 20 nghìn tỷ USD trong vòng mười năm, Bitcoin sẽ gặp “đối thủ cạnh tranh”