Trang chủ » CHI TIẾT ĐẤU GIÁ PERSISTENCE XPRT

CHI TIẾT ĐẤU GIÁ PERSISTENCE XPRT

bởi Tri Le
Persistence la gi

ĐẤU GIÁ PERSISTENCE XPRT

Persistence là một giao thức có thể tương tác được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các sản phẩm tài chính thế hệ tiếp theo. Đây là một hệ sinh thái các sản phẩm tài chính phục vụ cả người dùng tổ chức và người dùng tiền điện tử.

Điều kiện

  • Đọc và đồng ý với Thỏa thuận đấu giá XPRT
  • Người tham gia được yêu cầu hoàn thành xác minh KYC 2.
  • Người dùng từ các quốc gia / khu vực sau không đủ điều kiện tham gia:

Đại lục Trung Quốc, Panama, Pakistan, Mông Cổ, Iceland, Ghana, Botswana, Hoa Kỳ, vùng Balkans, Belarus, Myanmar, Côte d’Ivoire, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Cộng hòa Ả Rập Syria, Zimbabwe, Algeria, Bangladesh, Bolivia, Campuchia, Ecuador, Nepal, Afghanistan, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Singapore, Malaysia, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Lebanon, Sri Lanka, Libya, Serbia, Somalia, Nam Sudan, Thái Lan, Tunisia, Trinidad và Tobago, Ukraine, Uganda, Venezuela và Yemen.

  • Quy định:

Trong phiên Đấu giá tiêu chuẩn yêu cầu người dùng: Nắm giữ BTMX trung bình 5 ngày ≥10.000 BTMX hoặc khối lượng giao dịch trong vòng 20 ngày qua  ≥30.000 USDT (không áp dụng cho Đấu giá không giới hạn).

Tóm lược

Hai phiên đấu giá riêng biệt (Tiêu chuẩn & Không giới hạn) sẽ được tổ chức đồng thời. Mỗi tài khoản người dùng có thể đặt giá thầu trong cả hai phiên đấu giá.

  • Phiên đấu giá tiêu chuẩn XPRT

Phiên đấu giá bắt đầu ở mức 400 USDT và số tiền tối đa mà người dùng có thể đặt giá thầu là 400 USDT + 35 BTMX hoặc 350 BTMXP. Người dùng BitMax có thể đủ điều kiện để đặt giá thầu cho XPRT bổ sung dựa trên việc nắm giữ BTMX trung bình trong 5 ngày hoặc khối lượng giao dịch trong vòng 20 ngày qua của họ. 

Nếu có hơn 750 người tham gia đặt giá thầu tối đa là 400 USDT + 35 BTMX / 350 BTMXP, một cuộc rút thăm ngẫu nhiên để chọn người chiến thắng. Đặt giá thầu đúng giới hạn để đủ điều kiện giành chiến thắng. 

Đọc thêm: https://bitmax.io/en/help-center/articles/1500004962562

  • Phiên đấu giá không mở XPRT

Tham gia bằng cách đặt giá thầu 400 USDT + bao nhiêu BTMX / BTMXP tùy thích. Phiên đấu giá sẽ kết thúc với giá thầu của bạn hoặc tốt hơn nếu bạn nằm trong số 250 giá thầu tốt nhất. Đặt giá thầu nột cách tích cực để giành chiến thắng.

Đọc thêm: https://bitmax.io/en/help-center/articles/1500004962562

Ghi chú

1. Từ 1:00 chiều UTC đến 2:00 chiều UTC vào ngày 31 tháng 3, người dùng có thể đặt giá thầu trong cả phiên đấu giá tiêu chuẩn và không giới hạn. Chỉ USDT, BTMX và BTMXP trong Tài khoản tiền mặt của người dùng mới có thể được sử dụng làm thanh toán trong các phiên đấu giá. Người dùng có thể gửi giá thầu nhiều lần. Khi giá thầu mới được gửi thành công, số lượng BTMX hoặc BTMXP bổ sung tương ứng sẽ được khấu trừ từ Tài khoản tiền mặt của người dùng. Giá thầu cuối cùng chưa thanh toán sẽ được coi là giá thầu cuối cùng của người dùng.

2. Để tăng khả năng chiến thắng trong Phiên đấu giá tiêu chuẩn, người dùng nên theo dõi chặt chẽ giá thầu thứ 750 và gửi giá thầu lớn hơn hoặc bằng giá thầu thứ 750. Nếu Giới hạn giá thầu được gửi bởi> 750 người tham gia, người dùng vẫn có thể đưa giá thầu của họ vào một đợt rút thăm ngẫu nhiên bằng cách gửi Giới hạn giá thầu.

3. Để tăng khả năng chiến thắng trong Phiên đấu giá không giới hạn, người dùng nên theo dõi chặt chẽ giá thầu thứ 250 và gửi giá thầu lớn hơn hoặc bằng giá thầu thứ 250. Phiên đấu giá chưa chốt sẽ kết thúc ở mức giá USDT + BTMX hoặc BTMXP được gửi bởi giá thầu tốt nhất thứ 250. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể đặt giá thầu số lượng BTMX (hoặc BTMXP) cao hơn giá thầu thứ 250 và có khả năng giá thầu của họ được hoàn lại một phần. Logic của đấu giá không giới hạn được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả những người chiến thắng sẽ phải trả cùng một mức giá; Do đó, người dùng không cần phải lo lắng về việc trả phí bảo hiểm liên quan tới những người tham gia khác trong phiên đấu giá không giới hạn.

4. Đối với những người dùng không thắng thầu, giá thầu USDT và BTMX (hoặc BTMXP) của họ sẽ được hoàn trả đầy đủ trong vòng 2 giờ sau khi đấu giá.

5. Khi kết thúc đấu giá, người thắng cuộc cần gửi tài khoản AscendEX và mã xác nhận đấu giá trên trang web chính thức của Persistence trước ngày 1 tháng 4, 11:00 sáng UTC. Việc không gửi kịp thời thông tin được yêu cầu sẽ được coi là người dùng tự nguyện từ bỏ (các) mục giá thầu của họ. Trong trường hợp như vậy, giá thầu USDT và BTMX (hoặc BTMXP) sẽ được hoàn trả trước 4:00 chiều ngày 1 tháng 4. UTC.

6. Thời hạn phân phối mục giá thầu: ngày 1 tháng 4, 11:00 sáng UTC – 1:00 chiều UTC.

7. AscendEX bảo lưu quyền cuối cùng để giải thích và điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này. Đối với bất kỳ hoạt động lạm dụng hoặc đáng ngờ nào, người dùng sẽ bị loại khỏi cuộc đấu giá sau khi được xác định.

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận