Home Sàn giao dịchBinance CEO Binance ủng hộ việc sử dụng Blockchain cho các dự án tương lai