Home Sàn giao dịchBinance CEO Binance: Các giao dịch nhỏ lẻ vẫn đang thúc đẩy sự phục hồi của thị trường