Trang chủ » Sàn giao dịch » Sàn giao dịch khác
Danh mục:

Sàn giao dịch khác

Các phiên đấu giá sắp tới trong sự kiện niêm yết sơ cấp độc quyền cho Stafi (FIS)

BitMax công bố niêm yết độc quyền sơ cấp cho Stafi (FIS) theo cặp giao dịch FIS / USDT. Chi tiết như sau:

 • Gửi tiền: Lúc 9:00 sáng, ngày 10 tháng 9 (GMT+7).
 • Giao dịch: Lúc 9:00 tối ngày 11 tháng 9 (GMT+7).
 • Rút tiền: Lúc 9:00 tối ngày 11 tháng 9 (GMT+7).

Giới thiệu dự án Stafi (FIS).

Để kỷ niệm việc niêm yết Stafi (FIS), BitMax sẽ tiến hành hai phiên đấu giá riêng biệt vào ngày 10 tháng 9 từ 20:00 – 21:00 (theo giờ VN). Tổng cộng 850.000 FIS sẽ được bán đấu giá giữa phiên đấu giá “Tiêu chuẩn” với 680.000 FIS và phiên đấu giá “Không giới hạn” với 170.000 FIS.

Sẽ có 400 người chiến thắng 1.700 FIS trong phiên đấu giá “Tiêu chuẩn” và 100 người chiến thắng 1.700 FIS trong phiên đấu giá “Không giới hạn”. Mỗi người dùng BitMax chỉ có thể giành được một đợt 1.700 FIS (không khóa) trong mỗi phiên đấu giá. Cả hai phiên đấu giá sẽ được tiến hành đồng thời và người dùng BitMax có thể đặt giá thầu trong cả hai phiên đấu giá bằng USDT + BTMX (hoặc BTMXP) để tăng khả năng thắng cuộc đấu giá; Do đó, người dùng có khả năng giành được tới 3.400 FIS giữa hai phiên đấu giá đó. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết về mỗi cuộc đấu giá.

Nhấp vào đây để tham gia Đấu giá Stafi (Chỉ dành cho PC).

Tổng quan về phiên đấu giá tiêu chuẩn Stafi:

Điều khoản và điều kiện

 1. Phiên đấu giá tiêu chuẩn cho phép người tham gia đấu giá để có cơ hội giành được một đợt 1.700 FIS. 400 người tham gia sẽ thắng cuộc đấu giá với tổng số tiền phân bổ là 680,000 FIS.
 2. Ưu tiên giá thầu trong phiên đấu giá là (1) USDT, (2) BTMX / BTMXP.
 3. Mỗi người dùng BitMax có thể đặt nhiều giá thầu nhưng chỉ có thể giành được một đợt duy nhất là 1.700 FIS trong Phiên đấu giá tiêu chuẩn.
 4. Giá đấu thầu bắt đầu từ Giá sàn phiên đấu giá USDT là 225 USDT, cho biết mức giá 0,13 đô la cho mỗi FIS và được giới hạn ở Giá trần phiên đấu giá USDT là 250 USDT, cho biết mức giá 0,15 đô la cho mỗi FIS.
 5. Người dùng cũng có thể đặt giá thầu lên đến 1.750 BTMX hoặc 17.500 BTMXP để tăng khả năng thắng cuộc đấu giá. Thành phần giá thầu BTMX / BTMXP của phiên đấu giá đóng vai trò là yếu tố quyết định. Ví dụ: nếu có> 400 người tham gia đặt giá thầu tại Giá trần của phiên đấu giá USDT, thì những người chiến thắng trong cuộc đấu giá sẽ là những người đặt giá thầu số lượng BTMX hoặc BTMXP lớn hơn, giới hạn ở 1.750 BTMX hoặc 17.500 BTMXP. Tỷ lệ chuyển đổi giữa BTMX và BTMXP là 1 BTMX = 10 BTMXP.
 6. Phiên đấu giá tiêu chuẩn sẽ kết thúc ở mức giá USDT + BTMX hoặc BTMXP được gửi bởi giá thầu tốt nhất thứ 400. Nếu> 400 người tham gia đều đặt giá 250 USDT + 1.750 BTMX hoặc 17.500 BTMXP, một cuộc rút thăm ngẫu nhiên sẽ được tiến hành để xác định người chiến thắng trong cuộc đấu giá. Mọi BTMX hoặc BTMXP thu được từ phiên đấu giá này sẽ được tiêu thụ.
 7. Để hỗ trợ cuộc đấu giá với thành phần giá thầu BTMXP, Phí chuyển nhượng riêng cho BTMXP sẽ tạm thời được miễn giảm bắt đầu từ một tuần trước khi cuộc đấu giá diễn ra.

Tổng quan về phiên đấu giá không giới hạn của Stafi:

Điều khoản và điều kiện

 1. Đấu giá không giới hạn cho phép người tham gia đấu giá để có cơ hội giành được một đợt 1.700 FIS. 100 người tham gia sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu giá không giới hạn với tổng phân bổ đấu giá là 170.000 FIS.
 2. Ưu tiên giá thầu trong phiên đấu giá là (1) USDT, (2) BTMX / BTMXP, (3) Thời gian đấu thầu.
 3. Giá đấu thầu bắt đầu từ Giá sàn phiên đấu giá USDT là 225 USDT, cho biết mức giá 0,13 đô la / FIS và được giới hạn ở Giá trần phiên đấu giá USDT là 250 USDT, cho biết mức giá 0,15 đô la / FIS.
 4. Mỗi người dùng BitMax chỉ có thể giành được một đợt 1.700 FIS duy nhất trong phiên đấu giá không giới hạn; tuy nhiên, mỗi người dùng có thể đặt nhiều giá thầu.
 5. Người dùng cũng có thể đặt nhiều giá thầu BTMX hoặc BTMXP để tăng khả năng thắng cuộc đấu giá. Thành phần giá thầu BTMX / BTMXP của phiên đấu giá đóng vai trò là yếu tố quyết định. Ví dụ: nếu có> 100 người tham gia đặt giá thầu tại Giá trần của phiên đấu giá USDT, thì những người chiến thắng trong cuộc đấu giá sẽ là những người đặt giá thầu BTMX hoặc BTMXP có giá trị lớn hơn. Tỷ lệ chuyển đổi giữa BTMX và BTMXP là 1 BTMX = 10 BTMXP.
 6. Phiên đấu giá không giới hạn sẽ kết thúc ở mức giá USDT + BTMX hoặc BTMXP được gửi bởi giá thầu tốt nhất thứ 100. Điều này có nghĩa là giá thầu do người tham gia gửi từ 1 – 99 (tức là người tham gia sẵn sàng trả giá trị lớn nhất của USDT & BTMX hoặc BTMXP) có thể được hoàn lại một phần trong vòng 2 giờ sau cuộc đấu giá. Mọi BTMX hoặc BTMXP thu được từ phiên đấu giá này sẽ được tiêu thụ.
  Trong trường hợp> 100 người tham gia Phiên đấu giá không giới hạn tích cực nhất đều đặt giá thầu 250 USDT + cùng giá trị BTMX hoặc BTMXP, thì những người chiến thắng trong Phiên đấu giá không giới hạn sẽ là những người đặt giá thầu trước.
 7. Để hỗ trợ cuộc đấu giá với thành phần giá thầu BTMXP, Phí chuyển nhượng riêng cho BTMXP sẽ tạm thời được miễn giảm bắt đầu từ một tuần trước khi cuộc đấu giá diễn ra.

Chú ý:

 1. Chỉ USDT và BTMX (hoặc BTMXP) trong Tài khoản tiền mặt mới có thể được sử dụng để thanh toán trong các cuộc đấu giá. Đối với giá thầu đầu tiên, số lượng giá thầu không được thấp hơn Số lượng giá thầu ban đầu. Khi giá thầu được gửi thành công, số tiền tương ứng của USDT và BTMX (hoặc BTMXP) sẽ được khấu trừ từ Tài khoản tiền mặt.
 2. Người dùng có thể gửi hồ sơ dự thầu nhiều lần. Số lượng giá thầu ban đầu và số lượng giá thầu mới phải là bội số nguyên. Số lượng USDT / BTMX (hoặc BTMXP) trong giá thầu mới không được thấp hơn giá thầu cuối cùng. Khi giá thầu mới được gửi thành công, số tiền tương ứng của USDT / BTMX (hoặc BTMXP) gia tăng sẽ được khấu trừ từ Tài khoản tiền mặt. Người cuối cùng sẽ được coi là giá thầu cuối cùng.
 3. Người dùng có thể sử dụng BTMX hoặc BTMXP (nhưng KHÔNG ĐƯỢC cả hai) để tăng khả năng chiến thắng trong mỗi cuộc đấu giá.
 4. Khi kết thúc đấu giá, người thắng cuộc cần gửi tài khoản BitMax.io và mã xác nhận đấu giá trên trang web chính thức của Stafi trước 19:00 (giờ VN) ngày 11 tháng 9. Việc không gửi thông tin kịp thời sẽ được coi là người dùng tự nguyện từ bỏ mục giá thầu 1.700 FIS (hoặc 3.400 FIS). Trong trường hợp thu hồi, giá thầu USDT và BTMX (hoặc BTMXP) sẽ được hoàn trả trước 11 giờ sáng ngày 12 tháng 9 (GMT+7).
 5. Đối với những người dùng không thắng thầu, số tiền đấu thầu USDT và BTMX (hoặc BTMXP) của họ sẽ được hoàn trả đầy đủ trong vòng 2 giờ sau khi đấu giá.
 6. Đối với những người thắng cuộc gửi mã xác nhận đấu giá thành công, giá thầu BTMX của họ sẽ được chuyển đổi hoàn toàn thành BTMXS và bị khóa vĩnh viễn. Xin lưu ý rằng việc tiêu thụ BTMX trong các phiên đấu giá Stafi (FIS) sẽ KHÔNG dẫn đến việc giải phóng BTMX khỏi phần bán riêng.
 7. Thời hạn phân phối mục giá thầu: Lúc 19:00 – 21:00 ngày 11 tháng 9.

Quy tắc đủ điều kiện:

 1. Người dùng được yêu cầu hoàn thành xác minh KYC 2 để đủ điều kiện tham gia.
 2. Người dùng phải đồng ý và ký vào Thỏa thuận đấu giá Stafi (FIS).
 3. Chỉ những người dùng từ các khu vực pháp lý nơi luật pháp và quy định địa phương cho phép mới đủ điều kiện tham gia.

Các quốc gia / khu vực bị hạn chế

Người dùng từ các khu vực sau không đủ điều kiện tham gia:

Mainland China, United States, Balkans region, Belarus, Myanmar, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syrian Arab Republic, Zimbabwe, Algeria, Bangladesh, Bolivia, Cambodia, Ecuador, Nepal, Afghanistan, Burundi, Central African Republic, Singapore, Malaysia, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Lebanon, Sri Lanka, Libya, Serbia, Somalia, South Sudan, Thailand, Tunisia, Trinidad and Tobago, Ukraine, Uganda, Venezuela, Yemen.

Liên hệ kênh Telegram chính thức của Bitmax để giải đáp thắc mắc:

https://t.me/BitMaxioEnglishOfficial


Nguồn: Bitmax

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Poloniex niêm yết token DeFi Decentr

Sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex tuyên bố họ đã thêm token DeFi Decentr (DEC) vào Khu đổi mới DeFi (DeFi Innovations Zone).

Decentr, một nền tảng bất biến, thu thập và bảo mật dữ liệu người dùng, cho phép mọi người kiếm tiền từ hoạt động internet của họ. Theo Poloniex, token gốc của Decentr, DEC, được sử dụng để mua và bán dữ liệu, “giúp xác định giá trị của dữ liệu người dùng”. Người dùng có thể kiếm hoặc mất giá trị dữ liệu cá nhân hoặc PDV, dựa trên các tương tác tích cực hoặc tiêu cực trong nền tảng Decentr. PDV tích cực làm tăng giá trị chi tiêu của token DEC.

DEC là dự án DeFi mới nhất mà Poloniex thêm vào cho sự ổn định của sàn. Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết thêm DEC là một phần hỗ trợ liên tục cho các dự án DeFi.

Poloniex gần đây cũng tuyên bố sẽ bổ sung các tháng giao dịch dựa trên bầu cử ở Hoa Kỳ trước các cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2020. Sàn đã thêm TRUMPWIN và TRUMPLOSE vào khu đổi mới của sàn. Các tài sản cho phép mọi người đặt cược vào kết quả của cuộc bầu cử.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
bityard-01

Bityard, sàn giao dịch kỹ quỹ nổi bật trên thị trường tiền điện tử vừa có bản cập nhật về phí giao dịch trên sàn. Trong đó gây chú ý bởi thông báo điều chỉnh mức phí giao dịch và phí qua đêm.Theo thông báo, mức phí giao dịch giảm, thậm chí người dùng có thể thực hiện giao dịch với phí  0đ.

Cụ thể, phí giao dịch 0.075% điều chỉnh xuống 0.05%. Công thức tính phí giao dịch có thể tính như sau:

 • Phí giao dịch mở lệnh = Ký quỹ x Đòn bẩy x 0.05%
 • Phí giao dịch đóng lệnh = Ký quỹ x Đòn bẩy x 0.05%
demo tren bityard-01
Hình ảnh cho thấy người dùng có thể không cần trả phí giao dịch khi mở một vị thế

Vậy thì làm sao có thể giao dịch với phí 0đ ?

Bityard đang cho phép thực hiện hoạt động đào token hằng ngày, hoạt động đăng ký nhận thưởng và giao dịch nhận thưởng, khoản tiền này được chuyển vào tài khoản thưởng. Với khoản tiền thưởng, khách hàng có thể sử dụng để thanh toán trực tiếp trong các giao dịch.

Tiền trong ví tiền thưởng sẽ dùng để giảm 20% ký quỹ ban đầu, tiền trong ví hồng bao dùng để giảm phí giao dịch và mức giảm phí giao dịch không giới hạn, tuỳ vào số tiền hồng bao bạn có. Vì vậy, khi mức phí giao dịch thấp thì bạn hoàn toàn có thể không mất phí giao dịch.

Ngoài ra, sàn đã điều chỉnh phí qua đêm , chỉ còn 0.045% mức phí được thu vào 05:55:00  giờ Việt Nam. Với các vị thế đang hoạt động dưới 12 tiếng (nửa ngày) thì không tính phí giao dịch qua đêm. Các vị thế có mức bằng hoặc lớn hơn 12 tiếng đồng hồ sẽ thu mức phí theo quy định của sàn. Điều này hoàn toàn có lợi cho người dùng.

Theo ghi nhận, khoảng lệch giá giữa lệnh buy và sell margin trên sàn giao dịch Bityard đang có sự chênh lệch rất nhỏ. Để so sánh với những sàn Magin khác mà người dùng đang quan tâm, thì chênh lệnh giá trên Bityard hoàn toàn ổn định như Snapex, nhưng phí giao dịch lại thấp hơn Snapex (0.15%), Bingbon và LMT có phí giao dịch thấp hơn nhưng chênh lệnh mua và bán lại tương đối cao.

Vì vậy, so với mặt bằng chung, mức phí giao dịch của Bityard tỏ ra cạnh tranh hơn rất nhiều.

Biên tập: VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram
quy bao hiem tuong ho cua bybit

Bitcoin là một tài sản có tính biên động cao. Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh mỗi ngày, Bảo hiểm Tương hỗ từ Bybit sẽ là “cứu cánh” cho các thương nhân.

Đăng ký tài khoản sàn giao dịch Bybit tại đây

Bảo hiểm Tương hỗ của sàn giao dịch Bybit sẽ giúp các nhà đầu tư phòng ngừa các rủi ro biến động của thị trường. Trong trường hợp người dùng bị mất vị thế được bảo hiểm (trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực), người dùng sẽ nhận được khoản thanh toán từ quỹ Bảo hiểm Tương hỗ. Bảo hiểm này có cả ở 2 vị thế Long và Short.

Ví dụ:

 • Một nhà giao dịch đặt vị thế Long BTCUSD, có thể mua bảo vệ dài hạn để phòng ngừa rủi ro rớt giá thị trường.
 • Một nhà giao dịch có vị trí BTCUSD ngắn có thể mua bảo vệ ngắn để phòng ngừa rủi ro tăng giá của thị trường.

Các tuỳ chọn khung giờ mua bảo hiểm: 2 giờ, 12 giờ hoặc 48 giờ.

Thương nhân cũng có thể quyết định mua bảo hiểm cho 100% vị thế đã đặt, hoặc bảo hiểm một phần, tương ứng 75%, 50% hoặc 25% vị thế.

Thương nhân trả phí bảo hiểm để được tham gia dịch vụ này. Tất cả phí bảo hiểm sẽ được ghi “có” vào Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ và tất cả các khoản thanh toán Bảo hiểm Tương hỗ đến từ Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ.

Bybit sẽ sử dụng 200 BTC làm vốn ban đầu để ra mắt Quỹ bảo hiểm tương hỗ.

Bảo hiểm tương hỗ Bybit từ là một công cụ quản lý rủi ro tốt nếu bạn thấy trước sự biến động cao hoặc khi xu hướng thị trường không rõ ràng. Nếu thị trường di chuyển ngược lại vị thế của bạn, hãy yên tâm rằng bạn sẽ được bồi thường. Bắt đầu sử dụng tính năng Bảo hiểm tương hỗ ngay bây giờ: https://www.bybit.com/app/exchange/BTCUSD

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bảo hiểm tương hỗ, hãy truy cập: https://help.bybit.com/hc/en-us/articles/900000389743-Intesistion-to-Mutual-Insurance

Biên tập: VIC News

Nguồn: Bybit

0 Bình luận
FacebookTelegram
biki

Kính thưa người sử dụng,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng VIC, một trong những Nhóm cộng đồng lớn nhất Việt Nam đã tham gia nền tảng của chúng tôi với tư cách là đối tác cộng đồng chính thức!

Để chào mừng sự tham gia của VIC, BiKi đang tung ra một đợt bán BiKi token đặc biệt mang tên “BIKI Subcription VIC Special Edition” dành cho cộng đồng  người dung của VIC với mong muốn người dung có thể mua được BiKi token với giá chiết khấu đặc biệt và tận hưởng các lợi ích của BiKi token.

Chi tiết đăng ký và cách thức nhận ưu đãi từ BiKi:

Thời gian đăng ký: 14/05/2020, 11:00 – 17/05/2020, 23:00 (GMT+7, theo giờ Việt Nam)

Tổng đạt được: 2000 USDT

Chi phí đăng ký: giá thị trường BiKi token vào ngày 14/05/2020, 10:00 (GMT+7, theo giờ Việt Nam) ít hơn 20%

Quota mua cho mỗi người dùng: 50 USDT

Giới hạn tham gia mỗi người dùng: một lần duy nhất

Token được sử dụng khi đăng ký: USDT

Yêu cầu KYC: Có

Chế độ đăng ký: Quota (không tang quá mức)

CÁCH ĐĂNG KÝ MỘT TÀI KHOẢN BIKI VÀ NHẬN ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ 20%

Bước 1: Nhập tài khoản UID của bạn (Đối với người mới sử dụng, cần đăng ký một tài khoản BiKi)

Bước 2: Tham gia Nhóm Vietnam Telegram

Bước 3: Follow BiKi Twitter, Like các bài tweets và Reweet các bài tweets của BiKi Exchange

Bước 4: Like trang Facebook của BiKi

Bước 5: Share đường link hoạt động với ít nhất 3 người bạn

Bước 6: Mở khóa ưu đãi 20% giảm giá khi mua 1000 BiKi token

Để tham gia ngay hôm nay, nhấn vào đường link: https://bit.ly/2WPTi2S

Lưu ý quan trọng:

 1. Tất cả người dung phải hoàn thành Bước 1,2,3,4 và 5 để mở khóa Bước 6 và có cơ hội mua 1000 BiKi token với mức giảm giá 20%
 2. Người dung được yêu cầu mua BiKi token bằng USDT, vì vậy hãy đảm bảo bạn có đủ USDT trong tài khoản BiKi của mình
 3. BiKi token sẽ được phát hành và thông báo tới tài khoản BiKi của bạn trước 17:00 (GMT+7) ngày 14/05/2020
 4. Để đảm bảo tính công bằng của các hoạt động, BiKi có quyền loại bỏ bất kỳ người dung nào có hành vi gian lận ví dụ như việc đăng ký hang loạt.

Nhắc nhở rủi ro:

 1. Đầu tư vào tài khoản kỹ thuật số sẽ đi kèm với rủi ro cao do biến động giá rất lớn. Trước khi đầu tư, xin vui long tìm hiểu đầy đủ thông tin và kiến thức về tất cả rủi ro khi đầu tư vào tài khoản kỹ thuật số và thận trọng với các quyết định đầu tư của riêng bạn.
 2. BiKi và nhân viên sẽ không đề xuất, hướng dẫn hoặc khuyến khích bạn đầu tư vào bất kỳ dự án nào dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy đảm bảo rằng các quyết định đầu tư được thực hiện một cách độc lập.
 3. BiKi không tham gia vào các giao bán tư nhân nào cũng như các giao bán thị trường sơ cấp hoặc các hoạt động ở vị trí bị khóa có liên quan. Vui long đảm bảo rằng bạn hiểu tất cả thông tin công khai của dự án trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
 4. BiKi hỗ trợ và công nhận các quyết định có liên quan của các quy tắc và quy định KYC/AML (chống rửa tiền) cho người dung ở các quốc gia và khu vực hoạt động. Vui long đảm bảo rằng nguồn tài sản là hợp pháp và thông tin nhận dạng là đúng và hợp lệ.

Các nhóm BiKi:
Weibo:https://www.weibo.com/u/6790213530
Chinese Telegram:https://t.me/bikicoin
English Telegram:https://t.me/BikiEnglish
Vietnam Telegram:https://t.me/BikiVietnam
Twitter:https://twitter.com/BiKiEnglish
Facebook:https://www.facebook.com/bikiexchange/
Russia Telegram: https://t.me/bikirussia
Korea Kakao: https://open.kakao.com/o/gYmlp4Yb
Medium: https://medium.com/@bikicoin 

Trân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn và chúng tôi mong chờ những ý kiến đóng góp từ bạn.

Đội ngũ BiKi
2020-05-12

0 Bình luận
FacebookTelegram
Sàn giao dịch tiền điện tử ErisX ra mắt hợp đồng tương lai Ether đầu tiên tại Mỹ

Kể từ khi được CFTC cấp một DCO và cung cấp dịch vụ giao dịch tương lai tài sản kỹ thuật số vào tháng 12, ErisX đã mở rộng việc cung cấp giao dịch tương lai cho ETH.

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Chicago ErisX đã thông báo cho các thành viên tham gia rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp giao dịch trên hợp đồng tương lai Ether tại Hoa Kỳ.

Theo một bài đăng trên blog của công ty vào ngày 11 tháng 5, ErisX cho biết các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức sẽ có thể truy cập các hợp đồng tương lai dựa trên Ethereum (ETH) – USD với kỳ hạn hàng tháng và hàng quý.

Sàn giao dịch tiền điện tử sẽ giới thiệu các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) quy định trên cơ sở hạ tầng hiện có. ErisX cho biết các công ty khai thác, đầu cơ, các hàng rào và các doanh nghiệp chạy trên ETH sẽ được hưởng lợi từ “các nhà đầu tư, nhà đầu cơ, trung gian, các hàng rào, thợ đào/ người phê duyệt và người dùng thương mại” khác cũng như “thị trường mạnh mẽ, thanh khoản và linh hoạt hơn”.

Việc cung cấp bổ sung của ErisX đã được thực hiện trong một thời gian. Sàn giao dịch tiền điện tử đã nhận được giấy phép tổ chức thanh toán bù trừ phái sinh từ CFTC vào tháng 7 năm 2019, cho phép các hợp đồng tương lai tài sản kỹ thuật số được giao dịch trên thị trường phái sinh. ErisX đã bắt đầu cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai cho các sản phẩm tiền kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) vào tháng 12.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram
bybit airdrop-1024x576

Vào ngày 25 tháng 3, Bybit đã ra mắt Hợp đồng vĩnh viễn USDT trên nền tảng giao dịch. Đây là cơ hội để bạn có thể nhận được 1.000 USDT.

Mỗi sự kiện sẽ yêu cầu người dùng hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau để nhận thưởng.

Các lưu ý:

Airdrop 1: Đối chiếu ví BTC – Ballet (Tiền thưởng 50 USDT + 20% với người đăng ký chơi trước ngày 9/3/2020 – pre regis)

Cách tham gia: Duy trì số dư ví BTC ≥0,5 BTC (không tính Tiền thưởng) vào lúc 10 giờ sáng (UTC) vào ngày 13 tháng 4 và xoay vòng theo cách của bạn đến nhận thưởng 50 USDT (với người chơi trước ngày 9/3 sẽ là 60 USDT)

Airdrop 2: Ví USDT – Waltz (Phiếu giảm giá 60 USDT + 20% với pre regis)

Cách tham gia: Waltz theo cách của bạn để thêm 2% tổng số dư Ví USDT của bạn vào lúc 10 giờ sáng (UTC) vào ngày 16 tháng 4! Phần thưởng sẽ là phiếu giảm giá 60 USDT (72 USDT cho pre regis).

Airdrop 3: Cấp bậc USD – Tango (Tối đa 1000 USDT)

Cách tham gia: Giao dịch nhiều hơn và tăng khối lượng giao dịch của bạn để mở khóa các tầng thưởng khác nhau từ 50 đến 1000 USDT.

Sự kiện đặc biệt: Bybit MVF (thưởng 500 USDT & Bybit Coin Ltd. ED. Bạc)

Cách tham gia: Để đủ điều kiện là MVF của Bybit, hãy gửi phản hồi của bạn. Nếu được chọn, bạn sẽ được nhóm của chúng tôi liên hệ để tham gia nhóm độc quyền này.

Tìm hiểu thêm về chương trình MVF độc quyền của Bybit tại đây.

Nếu bạn chưa có tài khoản Bybit hãy đăng ký ngay hôm nay: https://www.bybit.com/?affiliate_id=8472

Biên tập: VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram
ung dung giao dịch bityard

Bityard là một sàn giao dịch tập trung, đang tập trung phát triển tại thị trường Việt Nam.

Nếu bạn chưa có tài khoản có thể đăng ký tại đây: https://bityard.com/?ru=IjUbgI

Cách tải ứng dụng Bityard về điện thoại

Bước 1: Quét mã QR code tại đây để tới đường link của Bityard app

Xuất hiện ứng dụng Bityard như màn hình

Lưu ý: Khi bạn tìm kiếm trên CH Play hoặc Apple Store sẽ xuất hiện nhiều ứng dụng mang tên Bityard, hãy tìm đúng ứng dụng của sàn giao dịch Bityard.

Ứng dụng Bityard – Crypto&Blockchain là ứng dụng chính thức của sàn Bityard

Bước 2: Lựa chọn Tải về

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng Bityard

Bước 1: Mở ứng dụng Bityard bạn sẽ được trả về giao diện như màn hình, lựa chọn Login

Bước 2: Ở giao diện vừa xuất hiện, bạn nhập email và chọn Send (Gửi) để nhận mã xác nhận trong email.

Lưu ý: Khi bấm Send sẽ xuất hiện popup để chống spam, kéo ô gạch vào đúng vị trí còn thiếu trên hình để hoàn thành.

Kiểm tra email để lấy mã xác nhận, mã này có hiệu lực trong 10 phút

Nhập mã vừa nhận trong email vào ô kế bên ô Send

Lựa chọn mật khẩu bạn muốn, lưu ý nên có chữ viết hoa, số và ký tự đặc biệt trên 8 kỹ tự -> Register

Bạn có thể lựa chọn hình thức đăng ký bằng Mobile tương tự, tuy nhiên công cụ để xác nhận cho hình thức này là tin nhắn gửi về qua số điện thoại.

Xác thực Email/SĐT và 2FA

Bạn nên xác thực các thông tin này để an toàn khi giao dịch hơn., bằng cách chọn Security

Xác thực yếu tố còn lại. Nếu bạn đã xác thực email từ việc đăng ký thì chỉ cần xác thực SĐT và ngược lại, bạn đã xác thực sđt từ việc đăng ký thì chỉ cần xác thực email.

Bạn có thể mở trình 2FA Google Authenticator hoặc các trình 2FA khác để xác thực .

Lúc này bạn sẽ nhận được 6 BYD miễn phí!!

Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Biên tập: VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram