Trang chủ » Giao dịch » Staking
Danh mục:

Staking

Là một trong những hoạt động mang tính an toàn, người tham gia nạp tiền và nắm giữ token/coin trong một thời gian nhất định để nhận lãi (thường trả lãi bằng token/coin nắm giữ).