Trang chủ » Giao dịch » OTC
Danh mục:

OTC

Là hình thức mua bán không thông qua sàn giao dịch hoặc bên thứ 3, thường do giữa người mua và người bán liên hệ trực tiếp với nhau. Hình thức đi kèm với mức giá tốt hơn cho người mua và thanh khoản nhanh hơn cho người bán nhưng cũng đi kèm với các rủi ro giao dịch. Hình thức này còn được gọi là giao dịch chợ đen.