Trang chủ » Công nghệ » DApp
Danh mục:

DApp

Các ứng dụng DApp chính là một trong những thứ người dùng thông thường có thể hiểu rõ hơn về blockchain hoạt động, là cách tiếp cận thân thiện nhất với người dùng đại chúng.