Home Coin & TokenBitcoin Cập nhật: Hardfork Bitcoin Cash thành công, đã sử dụng được “chữ ký Schnorr” , giá BCH tăng 15%