Home Coin & TokenBitcoin Các nhà đầu tư Bitcoin đã thua lỗ lớn trong năm 2018, nhưng vẫn cố che giấu?