Home Danh mục khác Các ngân hàng lớn nhất thế giới chi 63 triệu đô la cho một loại tiền tệ kỹ thuật số Blockchain