Home Danh mục khác Các hợp đồng tương lai Bitcoin CME sắp hết hạn; Thị trường đối mặt với sóng gió?