Home Coin & TokenAltcoin Cá voi Bitcoin chuyển 19.7 triệu đô la BTC đến sàn Huobi cùng những tin tức về Ripple, Ethereum, Stellar, Cardano, VeChain