Trang chủ » Bybit giới thiệu Bảo hiểm Tương hỗ

Bybit giới thiệu Bảo hiểm Tương hỗ

bởi Tun Tun
quy bao hiem tuong ho cua bybit

Bitcoin là một tài sản có tính biên động cao. Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh mỗi ngày, Bảo hiểm Tương hỗ từ Bybit sẽ là “cứu cánh” cho các thương nhân.

Đăng ký tài khoản sàn giao dịch Bybit tại đây

Bảo hiểm Tương hỗ của sàn giao dịch Bybit sẽ giúp các nhà đầu tư phòng ngừa các rủi ro biến động của thị trường. Trong trường hợp người dùng bị mất vị thế được bảo hiểm (trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực), người dùng sẽ nhận được khoản thanh toán từ quỹ Bảo hiểm Tương hỗ. Bảo hiểm này có cả ở 2 vị thế LongShort.

Ví dụ:

  • Một nhà giao dịch đặt vị thế Long BTCUSD, có thể mua bảo vệ dài hạn để phòng ngừa rủi ro rớt giá thị trường.
  • Một nhà giao dịch có vị trí BTCUSD ngắn có thể mua bảo vệ ngắn để phòng ngừa rủi ro tăng giá của thị trường.

Các tuỳ chọn khung giờ mua bảo hiểm: 2 giờ, 12 giờ hoặc 48 giờ.

Thương nhân cũng có thể quyết định mua bảo hiểm cho 100% vị thế đã đặt, hoặc bảo hiểm một phần, tương ứng 75%, 50% hoặc 25% vị thế.

Thương nhân trả phí bảo hiểm để được tham gia dịch vụ này. Tất cả phí bảo hiểm sẽ được ghi “có” vào Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ và tất cả các khoản thanh toán Bảo hiểm Tương hỗ đến từ Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ.

Bybit sẽ sử dụng 200 BTC làm vốn ban đầu để ra mắt Quỹ bảo hiểm tương hỗ.

Bảo hiểm tương hỗ Bybit từ là một công cụ quản lý rủi ro tốt nếu bạn thấy trước sự biến động cao hoặc khi xu hướng thị trường không rõ ràng. Nếu thị trường di chuyển ngược lại vị thế của bạn, hãy yên tâm rằng bạn sẽ được bồi thường. Bắt đầu sử dụng tính năng Bảo hiểm tương hỗ ngay bây giờ: https://www.bybit.com/app/exchange/BTCUSD

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bảo hiểm tương hỗ, hãy truy cập: https://help.bybit.com/hc/en-us/articles/900000389743-Intesistion-to-Mutual-Insurance

Biên tập: VIC News

Nguồn: Bybit

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận