Trang chủ Bưu điện quốc gia ở Liechtenstein thông báo mở bán Bitcoin