Trang chủ » Blockchain, block: Hiểu theo khía cạnh công nghệ như thế nào?

Blockchain, block: Hiểu theo khía cạnh công nghệ như thế nào?

bởi Satoshi
Blockchain and block

Blockchain

Cấu trúc dữ liệu blockchain là một danh sách backlink gồm các block giao dịch được xếp thứ tự. Có thể lưu block như một file phẳng hoawjctrong một cơ sở dữ liệu đơn giản. Phần mềm Bitcoin Core lưu giữ siêu dữ liệu blockchain bằng cơ sở dữ liệu LevelDB của Google. Các block được liên kết “ngược trở lại: , mỗi block tham chiếu đến block trước đó trong chuỗi. Blockchain thường được hình dung như một ngăn xếp theo chiều dọc, trong đó các blockxeeps chồng lên nhau và block đầu tiên đóng vai trò nền tảng của ngăn xếp. Do cách hình dung này mà dẫn đến việc sử dụng các thuật ngư như chiều cao, để chỉ khoảng cách tính từ block đầu tiên và “đính” hay “đầu” để chỉ block mới nhất được thêm vào.

Mỗi block trong blockchian được xác định bằng một mã băm do thuật toán băm mật mã SHA256 tạo ra trên tiêu đề block. Mỗi block cũng tham chiếu tới một block trước đó, gọi là block mẹ, thông qua trường ” mã băm block kế trước” trong tiêu đề block. Nói cách khác, mỗi block đều chứa mã băm của block mẹ trong tiêu đề của chính nó. Chuỗi các mã băm liên kết từng block tới block mẹ tạo thành một chuỗi mắt xích đi ngược trở về cho tới block được tạo ra đầu tiên, gọi là block gốc.

Mỗi block chỉ có một mẹ, nhưng có thể tạm thời có nhiều con. Mỗi block con này lại tham chiếu tới cùng một block mẹ và chứa cùng mã băm (mẹ) trong trường ” mã băm block kế trước”. Nhiều block con ra đời trọng một đợt” phân nhánh” blockchain, đây là một tình huống tạm thời, diễn ra khi các thợ đào khác nhau ghần như đồng thời phát hiện ra các block khác nhau. Cuối cùng, chỉ có một block con được đăng lên blockchain, và đợt phân nhánh được giải quyết. Một block có thể có nhiều block con, song nó lại chỉ có thể có một block mẹ. Sỡ dĩ như vậy là vì mỗi block chỉ có một trường “mã băm block kế trước” tham chiếu tới block mẹ duy nhất của nó.

Trường “Mã băm block kế trước” nằm bên trong tiêu đề block và do vậy sẽ ảnh hưởng tới mã băm của block hiện tại. Nhận dạng của block con sẽ thay đổi nếu nhận dạng của block mẹ thay đổi. Khi block mẹ bị sửa đổi bằng bất kỳ hình thức nào, mã băm của block mẹ sẽ thay đổi.. Mã băm block mẹ thay đổi khiến con trỏ ” mã băm block kế tiếp” của block con thay đổi, từ đó lại đặt ra yêu cầu thay đổi con trỏ của block cháu, và tới lượt nó, nó lại thay đổi block cháu, và cứ thế tiếp tục. Hiệu ứng thác đổ này đảm bảo khi một block có nhiều thế hệ phía sau, không thể thay đổi đó mà không buộc phải tính toán lại tất cả các block đằng sau. Do quá trình tính toán lại như vaajkt đồi hỏi một khối lượng tính toán khổng lồ, tiêu hao năng lượng, nên sự tồn tại của một chuỗi dài bloack khiến cho lịch sử lâu dài của blockchain có tính bất biến, và đó chính là một đặc điểm chủ chốt về an ninh của tiền điện tử.

Câu trúc của block

Block là một cấu trúc dữ liệu dạng container, nó gom lại các giao dịch để đưa vào sổ cái công khai, tức blockchain. Block bao gồm một tiêu đề chứa siêu dữ lieeuyj, theo sau là một danh sách dài các giao dịch, chiếm phần lớn kích thước của nó. Tiêu đề block chứa 80 byte, trong khi một giao dịch trung bình chứa tối thiểu 250 byte, và block trung bình chứa 500 giao dịch. Vì thế, một block hoàn chỉnh với toàn bộ các gfiao dịch, sẽ lớn hơn tiêu đề block khoảng 1000 lần.

Kích cỡ block: 4 byte; tiêu đề block: 80 byte; bộ đém giao dịch : 1-9 byte; các giao dịch: dung lượng thay đổi theo số lượng được ghi chép

Tiêu đề block

Tiêu đề block goofm3 bộ siêu dữ liệu block. Đầu tiên là một tham chiếu tới một mã băm của block kế trước,, liên kết block này với block kế trước trong blockchain. Bộ siêu dữ liệu thứ 2, được đặt tên là difficulty (độ khó), timestamp (nhãn thời gian), nounce (số dùng một lần), liên quan đến việc cạnh tranh đào. Phần siêu dữ liệu thứ 3 là gốc cây Merkle, dùng để tóm tắt toàn bộ các giao dịch trong block.

Kích thướcTrườngMô tả
4 bytePhiên bảnMột con số phiên bản để theo dõi các cập nhật phần mềm, giao thức
32 byteMã băm block kế trướcMột tham chiều tới mã vbawm của block kế trước (mẹ) của chuỗi
32 byteGốc MerkleMột mã băm gốc Merkle của các giao dịch trong block
4 byteNhãn thời gianThời gian tạo block 
4 byteChỉ tiêu độ khóChỉ tiêu độ khó của thuật toán bằng chứng xử lý cho block
4 byteNounceMột bộ đếm dành cho thuật toán bằng chứng xử lý

0 Bình luận

Related Posts

Để lại bình luận