Home Tin tức BitNews ngày 03.12.2019: Binance mua lại DappReview dựa trên blockchain của Trung Quốc