Home Tin tức BitNews ngày 02.12.2019: Ripple mở khóa 1.000.000.000 XRP khác từ ví ký quỹ